Lek. Paweł Czerniawski

specjalista neurolog

Lekarz Paweł Czerniawski ukończył studia w Wojskowej Akademii Medycznej.
Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie jako neurolog Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.Doświadczenie zawodowe zdobył w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie