BADANIE NASIENIA

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA NASIENIA

Właściwe przygotowanie do badania ma ogromny wpływ na wiarygodność otrzymanego wyniku.

 

  • Przed badaniem zaleca się zachowanie abstynencji seksualnej (nie można współżyć lub masturbować się) od 2 do 5 dni.
  • Przynajmniej tydzień przed badaniem należy prowadzić zdrowy tryb życia, odstawiając lub przynajmniej ograniczając używki takie jak alkohol, czy papierosy.
  • Badanie nie powinno być wykonywane w trakcie i do 8 tygodni po infekcjach przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała.
  • Przed oddaniem nasienia należy oddać mocz, umyć prącie i ręce ciepłą wodą z mydłem i osuszyć  jednorazowym ręcznikiem. Nasienie oddaje się poprzez masturbację do jałowego pojemnika na mocz (UWAGA: nie dotykać ścianek wewnętrznych pojemnika). Po oddaniu należy zakręcić pojemnik.
  • Jeśli nasienie oddawane jest poza Przychodnią URMED należy owinąć pojemnik w folię aluminiową i dostarczyć w ciągu 45 minut w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała.

 

Badanie ogólne nasienia z morfologią – seminogram

Podstawowe badanie diagnostyczne nasienia. Ocenia podstawowe parametry nasienia: objętość, odczyn pH, czas upłynnienia, lepkość i barwę ejakulatu oraz jakość i ilość plemników w ejakulacie zgodnie w obowiązującymi wytycznymi WHO. W ocenie morfologii ocenia się ilość plemników prawidłowych i odsetek wad budowy w pozostałej grupie badanych komórek rozrodczych.

Badanie wiązania plemników z kwasem hialuronowym – test HBA

Badanie umożliwiające ocenę odsetka plemników, które będą się prawidłowo łączyć z komórką jajową a przez to będą potencjalną przyczyna zapłodnienia. Test ten obrazuje ilość plemników dojrzałych mających potencjał połączenia się z komórką jajową.

Badanie obecności przeciwciał przeciwplemnikowych – test MAR

Test wskazujący na immunologiczną przyczynę osłabienia płodności poprzez osłabienie ruchliwości i żywotności plemników wskutek występowania przeciwciał przeciw plemnikowych. Obecność takich przeciwciał może mocno osłabiać lub uniemożliwiać zapłodnienie komórki jajowej.

Badanie zdolności przemieszczania się plemników z płynu nasiennego poprzez śluz szyjkowy do komórki jajowej – test Swim up

Test pozwala ocenić liczbę plemników skutecznie docierających do komórki jajowej. Jest to istotne uzupełnienie spirogramu szczególnie przy przygotowaniach do inseminacji.

Badanie fragmentacji chromatyny plemnikowej – test DFI

Test umożliwia ocenę prawidłowości materiału genetycznego w badanej puli plemników. Nieprawidłowy materiał genetyczny odpowiada za brak rozwoju zarodka, przedwczesne poronienia czy degenerację zarodka.

Badania biochemiczne nasienia:

Alfa- glukozydaza obojętna NAG

Badanie pozwalające stwierdzić prawidłową pracę pęcherzyków nasiennych i najądrzy. Stężenie NAG jest ściśle skorelowane z koncentracją nasienia jego objętością i pH. Dodatkowo obserwuje się fluktuacje stężenia NAG związanego z porą roku.

Badania fruktozy w płynie nasiennym

Fruktoza pełni rolę dostarczyciela energii plemnikom i jest wskaźnikiem pracy pęcherzyków nasiennych.

Badanie kwasu cytrynowego w płynie nasiennym

Kwas cytrynowy pozwala pośrednio ocenić funkcjonowanie prostaty i stężenie testosteronu. Nieprawidłowe wartości mogą wpływać na morfologię plemników.

Badanie cynku w płynie nasiennym

Cynk jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnym za prawidłowy rozwój męskich komórek rozrodczych. Niski poziom cynku jest istotnym czynnikiem obniżającym jakość nasienia oraz produkcji testosteronu u mężczyzn.

 

Badanie mikrobiologiczne nasienia

W URMED Medical Center wykonujemy najszersze w Warszawie spektrum szczegółowych badań mikrobiologicznych nasienia. Wykorzystując metodę PCR (genetyczna metoda używana również do detekcji wirusa SARS-CoV-2), oprócz tradycyjnych posiewów tlenowych i beztlenowych oferujemy też najnowsze i zalecane przez Europejską Akademię Andrologii badania nasienia w kierunku takich patogenów jak:

UROGENITAL 6 (HSV 1/2, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus, Lymphogranuloma venereum, Treponema pallidum, Varicella-zoster virus)

UROGENITAL 7 (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae )

BACTERIAL VAGINOSIS (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteroides fragilis, Megasphaera type 1, Bacterial vaginosis-associated bacteria 2, Mobiluncus spp.)

Badanie nasienia w kierunku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV (Human Papilloma Virus).