NEFROLOGIA

Co to jest nefrologia?

 

Nefrologia to cześć medycyny, która skupia się na badaniu naturalnych funkcji i chorób nerek oraz ich leczeniem. Nefrolog podejmuje różne działania ratujące nerki – od diety, przez różnego rodzaju terapie, aż po dializę oraz przeszczepy.

Nefrologia zajmuje się także wszelkimi chorobami, które wywierają niekorzystyny wpływ na nerki, jak np. cukrzyca, zespół metaboliczny oraz powikłaniami chorób nerek, jak np. nadciśnienie tętnicze.

 

Podstawową metodą diagnostyczną w nefrologii jest ogólne badanie moczu, dobowa zbiórka moczu, posiew moczu, badania krwi (mocznik, kreatynina, jonogram, morfologia) oraz ultrasonografia (USG) nerek. Wymienione badania stanowią podstawę diagnostyczną; w zależności od stanu pacjenta przeprowadzone mogą być dalsze, bardziej wyspecjalizowane testy zarówno nefrologiczne, jak i urologiczne. Wyżej wymienione badania możesz wykonać w Przychodni URMED. Nad przebiegiem diagnostyki służącym do postawienia właściwego rozpoznania oraz przede wszystkim leczeniem czuwa    dr Justyna Papierz wraz z naszym zespołem urologów.

 

Co  łączy nefrologię z urologią?

 

Dla wielu pacjentów to dość kłopotliwe, kiedy powinni zgłosić się do urologa, a kiedy do nefrologa. I często to słuszne wahanie, bo nie każdy niepokojący nas objaw jest jednoznacznym rozpoznaniem choroby.

Dla przykładu:

jeśli zauważymy jawnie krew w naszym moczu, możemy:

* mieć infekcję dróg moczowych

* kolkę nerkową

* guza pęcherza moczowego

* być po zjedzeniu czerwonych buraczków

* być po przebiegnięciu maratonu

* mieć powikłania po radioterapii z powodu raka szyjki macicy u kobiet czy raka prostaty u mężczyzn, czy

* mieć podejrzenie kłębuszkowego zapalenia nerek.

To od towarzyszących objawów, okoliczności ich wystąpienia, oceny lekarza zależy, w którym kierunku powinna przebiegać diagnostyka i leczenie.

 

Po buraczkach w naszym moczu nie znajdziemy nieprawidłowości – poza kolorem nasz stan nie będzie wymagał żadnego leczenia. W przypadku guza pęcherza moczowego będziemy wymagali pomocy urologa. Z objawami infekcji dróg moczowych, zwłaszcza tych, które się przedłużają lub nawracają, zwrócimy się do nefrologa.

Nad wyraz kłopotliwym są sytuacje, w których nam nic nie dolega, a w rutynowym badaniu moczu (np. w ramach badań do pracy lub okresowych badań oceniających stan naszego zdrowia) pojawi się obecność krwinek czerwonych w badaniu moczu (krwinkomocz). Wtedy na ogół pierwszy kierunek diagnostyki wytycza nefrolog. Przez wiele lat wspomniany krwinkomocz może pozostawać bez rozpoznania żadnej choroby. Będzie on jednak wymagał stałego nadzoru nefrologa.

Zapraszamy do konsultacji u naszych specjalistów.

Wytyczą diagnostykę, postawią rozpoznanie, ustalą dalsze postępowanie.

Kamica nerkowa

Badanie obecności przeciwciał przeciwplemnikowych – test MAR

Test wskazujący na immunologiczną przyczynę osłabienia płodności poprzez osłabienie ruchliwości i żywotności plemników wskutek występowania przeciwciał przeciw plemnikowych. Obecność takich przeciwciał może mocno osłabiać lub uniemożliwiać zapłodnienie komórki jajowej.

Badanie zdolności przemieszczania się plemników z płynu nasiennego poprzez śluz szyjkowy do komórki jajowej – test Swim up

Test pozwala ocenić liczbę plemników skutecznie docierających do komórki jajowej. Jest to istotne uzupełnienie spirogramu szczególnie przy przygotowaniach do inseminacji.

Badanie fragmentacji chromatyny plemnikowej – test DFI

Test umożliwia ocenę prawidłowości materiału genetycznego w badanej puli plemników. Nieprawidłowy materiał genetyczny odpowiada za brak rozwoju zarodka, przedwczesne poronienia czy degenerację zarodka.

Badania biochemiczne nasienia:

Alfa- glukozydaza obojętna NAG

Badanie pozwalające stwierdzić prawidłową pracę pęcherzyków nasiennych i najądrzy. Stężenie NAG jest ściśle skorelowane z koncentracją nasienia jego objętością i pH. Dodatkowo obserwuje się fluktuacje stężenia NAG związanego z porą roku.