Lek. Marcin Wajszczuk

specjalista urolog, FEBU

Marcin Wajszczuk ukończył studia na kierunku lekarskim I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008r. Po skończeniu studiów medycznych , w latach 2008-2009 odbywał staż podyplomowy w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Od 2009 praktykuje urologię w Klinice Urologii Ogólnej , Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 2017 roku uzyskał specjalizację w urologii oraz tytuł FEBU (Fellow of te European Board of Urology). Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu (zwłaszcza endoskopowym) kamicy dróg moczowych, leczeniu operacyjnym nowotworów układu moczowego u kobiet i moczowo–płciowego u mężczyzn, diagnostyce i leczeniu chorób stercza.

Dodatkowe aktywności:

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego.