Lek. Elżbieta Deptuła-Krawczyk

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista endokrynolog

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych następnie rozpoczęłam specjalizacje z endokrynologii. Jestem związana z Kliniką Endokrynologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej.