KARDIOLOGIA

W trakcie jednej wizyty w URMED możesz wykonać badanie EKG i ECHO serca!

NAUKA O SERCU

Kardiologia to jedna z najważniejszych dziedzin medycyny, zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń i wad serca oraz układu sercowo-naczyniowego.

 

Kardiologia koncentruje się nie tylko na wrodzonych i nabytych chorobach serca, ale także naczyń krwionośnych. W zakresie zainteresowań kardiologii mieści się cały układ krążenia i choroby sercowo-naczyniowe obejmujące m.in. niewydolność mięśnia sercowego, wady zastawek, nadciśnienie tętnicze.

 

W procesie diagnozowania i leczenia schorzeń kardiologicznych łączą się wiedza, doświadczenie lekarza oraz możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń diagnostycznych jak ECHO serca.

 

Do zadań i metod badań kardiologicznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zalicza się:

  • rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych chorób serca, układu krążenia, naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego,
  • wsparcie i prowadzenie podczas rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia i socjalno-medyczna ocena ich zawodowej odporności,
  • wykorzystanie badań obrazowych jak echokardiografia,
  •  interdyscyplinarne ustalenie wskazówek w procesie rozpoznawania i  leczenia.

 

Choroba wieńcowa 

Choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, choroba wieńcowa są konsekwencją niedostatecznego dopływu krwi tętniczej do komórek mięśnia sercowego na skutek zatkania naczyń tętniczych zaopatrujących serce. Dalszymi konsekwencjami tego mogą być zaburzenia rytmu serca a najczęściej migotanie przedsionków.

Choroby zastawek serca, choroby mięśnia serca i zapalne choroby serca (zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego) są rzadsze.

 

Dr n. med Anna Barańska na co dzień zajmuje się pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, chorobami zastawkowymi, chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca. Wykonuje echo serca. Z uwagi na specjalizację z Chorób Wewnętrznych w swej pracy jako kardiolog stara się holistycznie podchodzić do potrzeb zdrowotnych pacjentów.