Prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński

specjalista urologii

Profesor Henryk Zieliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest autorem i współautorem ponad 220 prac naukowych. Przez wiele lat był Kierownikiem Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest byłym członkiem Rady Naukowej WIM oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym Wojskowego Instytutu Medycznego. Był kierownikiem wielu projektów badawczych, głównym badaczem w badaniach klinicznych nowych leków w zakresie urologii oraz promotorem i recenzentem niezliczonych rozpraw doktorskich i prac habilitacyjnych.

 

Mistrz urologii i operatywy urologicznej. Jest nauczycielem dla pokolenia urologów. Jego empatyczne podejście do pacjentów, umiejętne postawienie właściwej diagnozy i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia jest szeroko doceniane wśród pacjentów.

Zainteresowania naukowe:

Główną sferą zainteresowań Profesora Zielińskiego jest onkologia urologiczna (nowotwory nerek, pęcherza, gruczołu krokowego, jąder i prącia).
Profesor prowadził badania nad wykorzystaniem laserów w tym Green Light Laser w chorobach gruczołu krokowego; badania nad udoskonaleniem diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego; badania nad optymalizacją sposobu definitywnego odprowadzenie moczu po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego z powodu raka pęcherza moczowego; badania nad wartością embolizacji tętnicy nerkowej poprzedzającą wycięcie nerki z powodu raka nerkowo-komórkowego.

Członkostwo w organizacjach:

Komitet Sterujący Programu INNOMED Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej; Polskie Towarzystwo Urologiczne; European Association of Urology; American Association of Urology; Komisja Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej przy IV Wydziale Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Funkcje we władzach:

1. Przewodniczący Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego (3 kadencje)
2. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (3 kadencje)
3. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2 kadencje)
4. Wiceprzewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2 kadencje)