Dr n. med. Norbert Piotrkowicz

specjalista onkolog
specjalista radioterapii onkologicznej

LECZONE CHOROBY

Onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej, z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie napromieniania wiązkami zewnętrznymi, w tym radio-chirurgii oraz brachyterapii HDR i LDR (implanty stałe) w pełnym zakresie. Szczególnie zainteresowany radioterapią urologiczną i ginekologiczną. Współorganizator trzech ośrodków radioterapii. Stażysta w The Methodist Hospital Houston, Teksas, USA i Radium Hospital w Oslo, Norwegia. Wykładowca w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zwolennik medycyny spersonalizowanej ukierunkowanej na dobrostan chorego. Obecnie pracownik Zakładu Radioterapii WIM PIB w Warszawie i Kierownik Zakładu Radioterapii w Gorzowskim Uniwersyteckim Centrum Onkologii w Gorzowie Wlk