Test HBA

Badanie wiązania plemników z kwasem hialuronowym – Test HBA

Badanie umożliwiające ocenę odsetka plemników, które będą się prawidłowo łączyć z komórką jajową a przez to będą potencjalną przyczyna zapłodnienia. Test ten obrazuje ilość plemników dojrzałych mających potencjał połączenia się z komórką jajową.