Test DFI

Badanie fragmentacji chromatyny plemnikowej – Test DFI

Test umożliwia ocenę prawidłowości materiału genetycznego w badanej puli plemników. Nieprawidłowy materiał genetyczny odpowiada za brak rozwoju zarodka, przedwczesne poronienia czy degenerację zarodka.