MiOXSYS

MiOXSYS – ocena równowagi oksydacyjno- redukcyjnej w nasieniu

Jedną z częstych przyczyn męskiej niepłodności może być stres oksydacyjny nasienia. Stan stresu spowodowany jest zachwianiem równowagi między generowaniem reaktywnych form tlenu (RFT) a ich neutralizacją i usuwaniem przez układ oksydacyjny organizmu. Niewielki zrównoważony poziom produkcji RFT jest stanem fizjologicznym, jednak ich nadmierna ilość prowadzi do uszkodzenia DNA komórki i apoptozy.
W przypadku plemników nadmiar RFT zaburza ich ruchliwość i obniża funkcje biologiczne, co skutkuje zaburzeniami płodności u mężczyzn. Przyczynami wpływającymi na zwiększenie reaktywnych form tlenu (RFT) są min.:

 • toksyny w środowisku,
 • nadmierne używanie alkoholu tytoniu oraz innych używek,
 • BMI powyżej 27,
 • otyłość,
 • naturalne starzenie się organizmu.

Czynnikami wewnętrznymi mogą być:

 • stany zapalne dróg moczowo-płciowych,
 • zakażenia bakteryjne i wirusowe o przewlekłym stanie,
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • choroby ogólnoustrojowe np. cukrzyca, choroby autoimmunizacyjne.

Czym jest Test MiOXSYS?
MiOXSYS jest najdokładniejszym i aktualnie najszybszym dostępnym testem stresu oksydacyjnego. Jest jakościowym testem elektrochemicznym, który mierzy sORP, czyli statyczny potencjał oksydacyjno-redukcyjny w nasieniu, opisany jest jako stosunek między całkowitą aktywnością utleniającą, a całkowitą aktywnością redukującą.

Dla kogo test oksydacyjny?
Rozszerzenie diagnostyki niepłodności męskiej w kierunku stresu oksydacyjnego zlecane jest w przypadku pacjentów, u których stwierdza się:

 • niepłodność niewiadomego pochodzenia (idiopatyczną),
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • zakażenia,
 • stany zapalne,
 • nieprawidłowe parametry nasienia,
 • wcześniejsze niepowodzenia w leczeniu technikami wspomaganego rozrodu.

Więcej informacji na temat testu MIOXSYS znajdziesz na stronie: https://mioxsys.pl/