Zaburzenia płodności męskiej

Niepłodność oznacza niemożność doprowadzenia do zapłodnienia u pary w ciągu 12 miesięcy współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu), bez stosowania antykoncepcji. Bezpłodność to trwała niemożność uzyskania ciąży.

Z niepłodnością boryka się około 15 % par starających się o potomstwo. Znanych jest wiele przyczyn powodujących niepłodność u mężczyzn.  Jednak w ok. 25% przypadków przyczyna jest nieznana (idiopatyczna).

Zaburzenia płodności u mężczyzn mogą istnieć stale lub przejściowo i okresowo. Mogą być spowodowane brakiem lub zmniejszeniem liczebności plemników w nasieniu czy też spadkiem ruchliwości, żywotności i budowy (morfologii) plemników oraz zaburzeniem ich zdolności do zapłodnienia komórki jajowej.

Przyczyny niepłodności u mężczyzn można podzielić na:

  • Przedjądrowe – związane z zaburzeniem regulacji hormonalnej spermatogenezy wywołane przez wrodzone lub nabyte choroby podwzgórza lub przysadki, a także niekorzystne czynniki środowiskowe wpływające na czynność osi podwzgórze–przysadka–jądra i spermatogenezę (m.in. substancje o działaniu antyandrogennym i estrogenizującym, nieodpowiednie odżywianie, używki).
  • Jądrowe – związane z uszkodzeniem struktury jąder – genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju jąder, żylaki powrózków nasiennych, zapalenia i bezobjawowa bakteriospermia, nowotwory, urazy lub niedokrwienie jąder.
  • Pozajądrowe – związane z brakiem możliwości dotarcia plemników do komórki jajowej i jej zapłodnienia.

 

Zawsze jest konieczne przeprowadzenie dokładnego wywiadu medycznego z chorym, diagnostyka obrazowa oraz badania laboratoryjne. Stanowi to podstawę do poszukiwania przyczyn niepłodności.

 

 

Leczenie zaburzeń płodności

Nie ma jednego, ustalonego schematu leczenia zaburzeń płodności. Należy na początku uświadomić sobie, że zaburzenie płodności nie jest chorobą samą w sobie, ale jej objawem. Leczenie powinno być zatem dopracowane po postawieniu konkretnego rozpoznania – to tzw. „szyte na miarę”.

 

Zapraszamy na konsultację do naszych urologów!