Grudki perliste

Grudki perliste prącia są powszechnymi, łagodnymi zmianami, które pojawiają się na koronie żołędzi prącia w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości. Są one fizjologicznym wytworem nabłonka pokrywającego koronę żołędzi prącia oraz rowek zażołędny. Pomimo swojej łagodnej natury są znane z powodowania dyskomfortu ze względu na ich podobieństwo do infekcji przenoszonych drogą płciową, takich jak kłykciny kończyste. Grudki perliste można klinicznie odróżnić od kłykcin na podstawie ich morfologii – jednolitych, kopulastych grudek, które są zorganizowane w jednym do dwóch rzędach wokół żołędzi prącia. Nie ma żadnego związku między grudkami perlistymi a zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Ich nadmierna ilość budzi częściej niepokój natury estetycznej. Leczeniem z wyboru jest laseroterapia, która jest metodą niezawodną, bezbolesną, szybką i charakteryzuje się niskim odsetkiem nawrotów.

Dzięki hemostatycznym właściwościom lasera CO2 zabieg jest bezbolesny i bezkrwawy. Zmiany są usuwane w całości a powstawanie blizn jest znacząco rzadsze niż przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi chirurgicznych.