Stulejka

Napletek jest fałdem skóry prącia, który w warunkach fizjologicznych pokrywa żołądź

Stulejka jest chorobą polegającą na utrudnionym lub całkowicie niemożliwym odprowadzeniu napletka, spowodowanym jego zwężeniem.

Stulejka u dorosłych może być:

wrodzona – u pacjentów z nierozpoznaną, nie leczoną lub źle leczoną stulejką w okresie dziecięcym,

nabyta – spowodowana przewlekłymi stanami zapalnymi napletka.

Utrudnione odprowadzanie napletka przyczynia się do zaniedbań higienicznych wynikających z rzadszego mycia żołędzi spowodowanego bólem przy odprowadzaniu napletka. Nieprawidłowa higiena prowadzi do powstania stanów zapalnych żołędzi i napletka, które z kolei nasilają tę dolegliwość i coraz bardziej utrudniają jego odprowadzanie.

Forsowne odprowadzanie napletka powoduje pękanie skóry co w połączeniu z przewlekłym stanem zapalnym prowadzi do powstawania blizn. Nawracające pęknięcia skóry napletka drażnionego przewlekle przez mocz i mastkę powodują coraz to większe spustoszenia. W skrajnych przypadkach zgłaszają się pacjenci z całkowicie zarośniętym otworem napletka. Pacjenci z cukrzycą mają większą tendencję do zakażeń napletka i żołędzi.

Przewlekłe drażnienie żołędzi przez pogrubiały napletek może prowadzić do powstania raka prącia, pozapalnego zwężenia ujścia zewnętrznego cewki lub nawracającego zapalenia cewki moczowej.

Leczenie stulejki w zależności od stopnia zaawansowania polega na:

-okrężnym wycięciu zwężonego fragmentu napletka,

-wykonaniu chirurgicznej plastyki napletka.

Podobnie jak frenuloplastyka, zabieg ten wykonywany jest standardowo w znieczuleniu miejscowym i przewodowym u podstawy prącia.

Najlepszym narzędziem do tego stosowanym jest laser CO2. Dzięki hemostatycznym właściwościom lasera zabieg jest mniej bolesny, bezkrwawy. Powstawanie blizn jest znacznie rzadsze niż przy zastosowaniu innych metod.