CHIRURGICZNA BIOPSJA JĄDRA

TESE (testicular sperm extraction)

Zabieg polegający na uzyskaniu niewielkiego fragmentu jądra, który pozwoli na histopatologiczną ocenę zaburzeń płodności oraz uzyskanie plemników zdolnych do zapłodnienia komórki jajowej. Zabieg ten pozwala na uzyskanie zapłodnienia w najbardziej zaawansowanych przypadkach zaburzeń płodności męskiej. Wykonywany jest w znieczuleniu przewodowym (blokada powrózka nasiennego) oraz miejscowym (znieczulenie skóry moszny) przez doświadczonego urologa.