Lek. Aleksandra Kruszewska-Pinto

specjalista radiolog, USG

Ukończyła w 2007 roku studia na I wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM).
W latach 2008-2014r. specjalizacja w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w UCKWUM.
W codziennej pracy wykonuje głównie opisy badań TK, RTG, MMG, zabiegi takie jak biopsja gruboigłowa i cienkoigłowa piersi.
W klinice URMED wykonuje szeroki zakres badań USG i Doppler, specjalizuje się w diagnostyce urologicznej oraz w diagnostyce raka piersi.